Sa lloje të atomeve ka ?

0
loading...

Sa lloje të atomeve ka ?

Në natyrë paraqiten 92 lloje të ndryshme të elementeve kimike. Pra, ka 92 lloje të atomeve, nga të cilat përbëhen elementet kimike në natyrë. Shkencëtarët ja kanë arritur që në labore të krijojnë edhe lloje tjera të atomeve.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Asked question
Write your answer.