0

Sa lobe i ka mushkëria e majtë dhe sa mushkëria e djathtë ?

Mushkëria e majte ka dy lobe, të sipërmin dhe të poshtmin duke qenë se i bën vend zemrës (zemra e ka majën të drejtuar nga ana e majtë); mushkëria e djathtë ka tre lobe, të sipërmin, të mesmin, dhe të poshtmin.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment