0
Sa rasa ka emri, numero ato ?
pesë: emërore, gjinore, dhanore, kallëzore dhe rrjedhore
Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment