0

Sa zgjatë Gripi te njerëzit ?

Edhe pse te shumica e njerëzve, Gripi zgjat vetëm disa ditë, tek disa të tjerë gripi mund të marrë nje rrjedhë më të rëndë dhe serioze që shpesh kërkon dhe hospitalizim.

Asked question
Add a Comment