Shkenca e zoologjisë e cila merret me studimin e sjelljes së shtazëve quhet

311 viewsBiologjiaEtologjia
0
loading...

Shkenca e zoologjisë e cila merret me studimin e sjelljes së shtazëve quhet:

a. Ekologji e shtazëve
b. Etologji
c. Ihtiologji
d. Autekologji

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.