0
Shkruaj definicionin e emrit?
Pjesa e ndryshueshme e ligjerates qe emerton frymore,sende ose ide quhet emer.
Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment