Si diagnostikohet narkolepsia?

88 viewsPsikiatriaNarkolepsia
0
loading...

Si diagnostikohet narkolepsia?

Diagnostikimi i narkolepsisë bëhet nga mjekët specialistë të sistemit nervor dhe bazohet në një vlerësim klinik, pyetësorë specifikë, regjistrat e gjumit, ose ditarët dhe rezultatet e testeve laboratorike të gjumit. Vlerësimi klinik përfshin një histori të detajuar mjekësore dhe ekzaminimin fizik nga mjeku specialist.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.