0

Varësisht prej formës së kurorës dhe degëzimit, bimët drurore i ndajmë në: drurë, shkurre dhe gjysmëshkurre.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment