0

Në bazë të rënies së gjetheve, bimët i ndajmë në: bimë gjetherënëse dhe bimë gjethembajtëse.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment