0

Në bazë të mënyrës së të ushqyerit, organizmat i ndajmë në: autotrofë dhe heterotrofë.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment