Si mund të jenë faktorët ekologjikë ?

0
loading...

Si mund të jenë faktorët ekologjik ?

Faktorët ekologjikë mund të jenë biotik dhe abiotik.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Write your answer.