Si mund të jenë faktorët ekologjikë ?

0
loading...

Si mund të jenë faktorët ekologjik ?

Faktorët ekologjikë mund të jenë biotik dhe abiotik.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.