Si ndahet gramatika e gjuhës shqipe ?

0
loading...

Si ndahet gramatika e gjuhës Shqipe?

Gramatika e gjuhës shqipe ndahet në:

• Fonetikë

• Leksikologji

• Sintaksë

• Morfologji

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Write your answer.