0

Për të ndaluar gjakrrjedhjen e hundëve, si fillim shfryjini lehtë hundët, më pas shtrëngoni hundën me dy gishta për 10 – 15 minuta. Qëndroni të përkulur para, në mënyrë që mos të gëlltisni gjak, dhe merrni frymë me anë të gojës. Aplikimi i një komprese të ftohtë apo pak akulli sipër hundës gjithashtu mund të ndihmojë, Mos u shtrini, mos e përkulni kokën pas dhe mos vendosni asgjë brenda në hundë. Nëse gjakrrjedhja nuk ndalon pas 20 minutash kërkoni ndihmë nga mjeku juaj.

Asked question
Add a Comment