0

Si ndryshon HbA1c nga niveli i glukozës në gjak?

HbA1c siguron një prirje afatgjatë, të ngjashme me një mesatare, se sa i lartë nivelI i sheqerit tuaj në gjak ka qenë gjatë një periudhe kohore. Një lexim HbA1c mund të merret nga gjaku nga një gisht, por shpesh merret nga një mostër gjaku që merret nga krahu juaj. Niveli i glukozës në gjak është përqendrimi i glukozës në gjakun tuaj në një moment të vetëm, pra në momentin e provës. HbA1c mund të shprehet si një përqindje (njësi DCCT) ose si vlerë në mmol / mol (njësi IFCC). Vini re se vlera e HbA1c, e cila matet në mmol / mol, nuk duhet të ngatërrohet me një nivel glukozë në gjak që matet në mmol / l.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment