0

Sifilizi përhapet tek një individ me anë të kontaktit direct me një lezion (puçër) sifilizi. Këto shfaqen zakonisht në zonat genitale, vaginë, anus dhe rektum. Lezionet mund të shfaqen edhe në gojë dhe buzë. Transmetimi i bakterit ndodh gjatë kontaktit seksual. Gratë shtatzana mund ta përcojnë infeksionin tek fetusi. Sifilizi nuk mund të përhapet nga banjot publike, pishinat apo nga veshjet e përbahkëta.

Asked question
Add a Comment