Si quhet shkenca që merret me studimin e marrëdhënieve reciproke ndërmjet organizmave dhe mjedisit jetësor?

119 viewsBiologjiaEkologjia
0
loading...

Si quhet shkenca që merret me studimin e marrëdhënieve reciproke ndërmjet organizmave dhe mjedisit jetësor?

Ekologjia i studion ligjet e veprimeve reciproke shumë të ndërlikuara ndërmjet vet organizmave të gjallë, nga njëra anë dhe marrëdhëniet e organizmave të gjallë me mjedisin e jashtëm në anën tjetër.

 

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.