Si quhet shkenca që merret me studimin e marrëdhënieve reciproke ndërmjet organizmave dhe mjedisit jetësor?

11 viewsBiologjiaEkologjia
0
loading...

Si quhet shkenca që merret me studimin e marrëdhënieve reciproke ndërmjet organizmave dhe mjedisit jetësor?

Ekologjia i studion ligjet e veprimeve reciproke shumë të ndërlikuara ndërmjet vet organizmave të gjallë, nga njëra anë dhe marrëdhëniet e organizmave të gjallë me mjedisin e jashtëm në anën tjetër.

 

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Write your answer.