0

Kromozomet seksuale te gjinia femërore shënohen me XX kurse te gjinia mashkullore shënohen me XY.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment