Si shënohen kromozomet që përcaktojnë gjinitë tek meshkujt dhe femrat?

193 viewsKromozomet
0
loading...

Kromozomet seksuale te gjinia femërore shënohen me XX kurse te gjinia mashkullore shënohen me XY.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.