0

Diabeti është sëmundje e cila kërkon disiplinë dhe menaxhim të mirë të glikemisë në mënyrë që të parandalohen komplikimet që mund të paraqiten pas disa viteve. Preferohet një regjim dietetikë dhe aktivitet fizik. Vlerat e glikemisë të mbahen në nivele të përafërta me ato normale, HbA1c të jetë më e vogël se 7% (HbA1c testi na jep të dhëna për nivelin e sheqerit në gjak gjatë tre muajve të fundit,). Mbani shënime për vlerat e glikemisë, yndyrave dhe tensioni arterial të jenë në kufi të normales.Pacientët që kanë diabet me vite preferohet të vizitojnë një herë në vit oftalmologun, kardiologun, neurologun dhe nefrologun dhe t’i bëjnë analizat biokimike.Po ashtu kontrolloni shputat e juaja.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment