0

Diabeti në të shumtën e rasteve është i parandalueshëm. Në diabetin Tip 1, ku faktori kryesor është faktori gjenetik nuk mund ta parandalojmë atë, por mund t’i parandalojmë ndërlikimet që mund të paraqiten më vonë, kjo arrihet me marrjen e rregullt të insulinës, kontrollimin e sheqerit në gjak, kufizimin në dietë etj.
Diabeti Tip 2 është forma më e përhapur e diabetit. Te ky tip mund të parandalojmë plotësisht paraqitjen e tij ose vonimin e shfaqes së tij, nëpërmjet ndryshimit të mënyrë së jetesës si: dieta e duhur, rritja e cilësisë së ushqimit, ulja e stresist, mos pirja e duhanit, aktiviteti fizik.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment