Si t’a përdorni Tobramicinën ?

0

Gjithmonë përdorni këtë bar ekzaktësisht si ju ka thënë mjeku juaj. Ju duhet të
këshilloheni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni të sigurt.
1. pari, lani duart.
2. Hiqni kapakun. Mbani kokën e anuar prapa me shikimin lart.
3. Me gishtin tregues të njërës dorë, shtypni me kujdes lëkurën poshtë syrit dhe
tërhiqni poshtë kapakun e poshtëm të syrit duke krijuar një hapësirë (xhepi “V”).
4. Vendosni një sasi të vogël të pomadës në këtë hapësirë.
5. Mos lejoni që maja e tubit të prekë syrin.
6. Mbyllni me kujdes sytë dhe mbajini ata të mbyllur për 1 ose 2 minuta, për të
lejuar barin të ketë kontakt me infeksionin.
7. Përsëritni hapat e mësipërm edhe për syrin tjetër, nëse ju është këshilluar.
8. Për ta mbajtur barin të pakontaminuar aq sa është e mundur, mos e prekni
majën e tubit në ndonjë sipërfaqe (përfshirë edhe syrin). Pas përdorimit të
pomadës oftalmike Tobramicin, pastrojeni majën e tubetit të pomadës me një
garzë sterile dhe mbajeni tubin të mbyllur fort.
Doza dhe mënyra e përdorimit
Në sëmundjet e lehta deri mesatare, vendosni një shtresë të hollë pomade (afërsisht 1
cm të gjatë) në syrin (sytë) e prekur dy deri në tre herë në ditë.
Në infeksionet e rënda, vendosni një shtresë të hollë pomade (afërsisht 1 cm të gjatë)
në syrin (sytë) e prekur çdo tre deri në katër orë deri sa të keni një përmirësim, më pas,
trajtimi duhet të reduktohet para se të ndërpritet.
Në qoftë se keni përdorur më shumë Tobramicin
e dukshme klinike dhe simptomat e mbidozimit të pomadës oftalmike
Tobramicin (keratit në trajtë pikash, eritemë, lotim i shtuar, edema dhe kruarje të
kapakut të syrit), mund të jenë të ngjashme me efektet anësore të vërejtura në disa
pacientë.
Në qoftë se keni përdorur më shumë tobramicin se sasia që duhet të përdornit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë përdorur gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Në qoftë se keni harruar të përdorni Tobramicin
Në qoftë se harroni një dozë të këtij bari, përdoreni sa më shpejt të jetë e mundur.
Megjithatë, në qoftë se është koha e duhur për dozën e ardhshme, mos e përdorni
dozën e harruar dhe ndiqni skemën e rregullt të dozimit.
Mos përdorni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.

No tags for this post.

Postime të ngjashme

Asked question
Add a Comment
Write your answer.