0

Mënyra më e mirë që të menjanohen efektet e dëmshme e kanabisit është që të mos pëdoret-kjo sidomos vlen për njerëzit që kanë pasur epizoda psiqike ose që kanë histori familjare pozitive për psikozë.

loading...
loading...
Asked question