0

Sigurisht që trajtimi do të varet nga shkaku. Është e rëndësishme të theksohet se mjaft herë nuk gjendet shkaku për hematurinë. Megjithatë, ekzaminimet e duhura dhe në kohën e duhur, janë të rëndësishme për të përjashtuar shkaqet serioze të hematurisë (përshembull kanceri). Në rastet kur nuk gjendet menjëherë shkaku, hematuria duhet mbajtur në observacion të vazhdueshëm. Kujdes duhet treguar me testet për të kontrolluar funksionin e veshkave dhe presionin e gjakut. Meshkujt mbi moshën 50 vjeç duhet të bëjnë kontrolle të rregullta të prostatës për të zbuluar në kohë kancerin e prostatës (në mënyrë të veçantë ata që kanë histori familjare).

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment