Sindroma e Kimmestiel-Willson është

78 viewsEndokrinologjia
0
loading...

Sindroma e Kimmestiel-Willson është

një tubulopati.
një acidoze tubulare.
një glomerulonefrit.
një formë sekondaree hipertensionit.
një komplikacion i diabete mellitus.
Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.