0

Sipërfaqja e çdo ashti është e mbuluar me mbështjellësin e quajtur:

 

a)periost

b)perimezium

c)diafizë

d)epifizë

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment