0

Skeleti i njeriut të moshës 35 vjeçare numëron përafërsisht:

 

a)108 eshtra

b)208 eshtra

c)102 eshtra

d)210 eshtra

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment