0

Të dhënat anamnestike të pacientit për reaksionet alergjike në barna përshkruhen te:
a.Anamneza e sëmundjes c.Anamneza socio-epidemiologjike
b.Anamneza e jetës d.Ankesat sipas sistemeve

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment