0

Te infarkti akut i mikoardit Troponina fiton vlera maksimale :

a. pas 18-24 orë

b. pas 24-32 orë
c. pas 6-8 orë

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment