Reklamoni

Nëse dëshironi që t’a reklamoni biznesin tuaj në Gazetën Shëndeti atëherë ju këtë mund t’a bëni në disa forma përmes banerave të ndryshëm, linçeve, artikujve të sponsorizuar etj.


Çmimet janë të volitshme


Gazeta Shëndeti ka mbi 200 mijë vizita për çdo muaj dhe numri po rritet çdo ditë!


Reklamoni biznesin tuaj në Gazetën Shëndeti dhe me këtë rrisni edhe suksesin e biznesit tuaj.

Poashtu mund të reklamoni në Gazetën Shëndeti duke klikuar këtu dhe reklama do të shfaqet në Gazetën Shëndeti.


Për më shumë info kontakto : gazetashendeti@journalist.com

var adfly_id = 238313;
var adfly_advert = ‘int’;
var popunder = true;
var exclude_domains = [‘example.com’, ‘yoursite.com’];

error: Content is protected !!