Sa është i rrezikuar Kirurgu nga sëmundjet vdekjeprurëse gjatë punës së tij?Kirurgu gjatë punës së tij përballet me shumë rreziqe të ndryshme.
Nëse një Kirurg realizon 4 operacione në ditë 3% e ka rrezikun për çdo operacion të merr Hepatitin B ose C që është vdekjeprurës 
Kur kjo përqindje shumëzohet 4×3=12 atëherë del  se përqindja e mundësisë për infektim është 12% nga Hepatiti B ose C, kjo vlerë është shumë e lartë dhe tregon një rrezikshmëri shumë të madhe që e ka Kirurgu gjatë operacioneve.
Poashtu gjatë punës së tij Kirurgu rrezikohet edhe nga sëmundja tjetër infektive HIV-Aids dhe përqindja e infektimit llogaritet 0.3% dhe kur kjo vlerë shumëzohet 4×0.3=1.2 del një vlerë e konsiderueshme 1.2% dhe kjo tregon në mënyrë mjaft të qartë se Kirurgu gjatë punës së tij ekspozohet ndaj një rreziku mjaft të lartë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *