Sa kromozome i ka Duhani ?


Kromozomet. Kromozomi, Kromozome

Sa kromozome i ka Duhani ?

Duhani i ka 48 kromozome .

Fjalët kyçe : Duhani , Kromozomet , Kromozomi

Kromozomet. Kromozomi, Kromozome

error: Content is protected !!