Sa kromozome i ka Misri ?


Kromozomet. Kromozomi, Kromozome

Sa kromozome i ka Misri ?

Misri i ka 20 kromozome.

Fjalët kyçe: Kromozomet , Misri , Kromozomi , Misër 

Kromozomet. Kromozomi, Kromozome

error: Content is protected !!