Sa kromozome i ka Qepa ?


Kromozomet. Kromozomi, Kromozome

Sa kromozome i ka Qepa ?

Qepa i ka 16 kromozome.

Fjalët kyçe: Kromozomet, Qepa

Kromozomet. Kromozomi, Kromozome

error: Content is protected !!