Sa kromozome kanë bakteriet?


Kromozomet. Kromozomi, Kromozome

Sa kromozome kanë bakteriet?

a) 4
b) 9
c) 1
d) 20

Fjalët kyçe: Kromozomet , Bakteret , Kromozomi

Kromozomet. Kromozomi, Kromozome

error: Content is protected !!