Sa para fitojnë infermierët në Gjermani?


Infermierët

Sa para fitojnë infermierët në Gjermani?


Nga informacionet që i ka siguruar Gazeta Shëndeti, Infermierët në Gjermani në muaj paguhen në mes 1040 deri 1200 euro

 

Paga mujore për infermierët me kualifikim të lartë është rreth 2,500 euro.