loading...

Sa qeliza përmban çdo qenie njerëzore?

 

Çdo qenie njerëzore përmban më shumë se 50 trilionë qeliza.

Related posts:

Kaviteti i preparuar për mbushje me kompozit nuk kërkon:
Qeliza e sistemit nervor quhet:
Kuiz për Qelizën - Kuize dhe Teste
Kuiz apo Test për Eritrocitet
Kuizi apo Testi - Matura Shtetërore
Kuiz për Provim pranues në Mjekësi
Kuiz apo Test nga Biologjia
Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?
Cili nga këto gjene është heterozigot ?- Biologjia
Çka është Biologjia?
Çka janë bakteret dhe algat blu të gjelbërta?
Çka janë sporet (endosporet)?
Çka është dezinfektimi?
Çka është Membrana qelizore?
Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
Si ndahen organizmat sipas mënyrës të të ushqyerit?
Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?
Çfarë ёshtё talasemia?
Sa aktivitet fizik duhet të kryejnë fëmijët dhe të rinjtë?
Çfarë përfitojmë nga aktiviteti fizik?
Çfarë ndryshimesh në gji duhet të tërheqin vemendjen?
Cilat gra preken nga kanceri i gjirit?
Sa forma të konstipacionit kemi?
Çfarë funksioni kryejnë veshkat e shëndetshme?
Sa është përqindja e ujit në citoplazmë?
Çfarë janë Qelizat Staminale?
Përbërja e citoplazmës
Sa litra gjak i ka trupi i njeriut?
Çka është leukemia?
Shëno me renditje të rregullt elementet e harkut refleksiv.
Si quhen tre eshtrat më të vegjël në trupin e njeriut?
Shkruaj tri lloje të receptorëve që ndodhen në lëkurë:
Si quhet organi embrional përmes të cilit ushqehet embrioni i gjitarëve?
Si quhen me emër të përbashkët: lëkura, leshi, halat, gjembat?
Cilës klasë të kafshëve i takon salamandra(pikëlorja) e bukumirit, endemi Malit të Zi?
Si quhet organi te peshqit i cili kushtëzon mbajtjen e trupit në thellësira të ndryshme?
Si quhet sëmundja që shkaktojnë kërpudhat?
Cila fazë e mitozës është paraqitur në figurë?
Renditja e rrjedhjes së gjakut në qarkullimin e madh të gjakut:
Cila nga strukturat e dhëna nuk ka sytha?
Cila nga algat e dhëna i takon algave blu në të gjelbra?
Çka është Citoplazma?
Çka janë Lipidet apo yndyrnat?
Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?
Çka është Bërthama e qelizës?
Çka është Veza?
Çka është spermatozoidi?
Çka është qeliza yndyrore?
Çka është fotoreceptori?
Çka janë qelizat e bardha të gjakut?
Sa jetojnë qelizat?
Sa është pesha e një qelize?
Cila është qeliza më e madhe e njeriut?
Sa është madhësia e qelizave?
Çka është Qeliza?
Eritrocitet
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *