Shkarko

Këtu mund të gjeni programe të ndryshme, libra, punime etj që mund t’i shkarkoni falas. Do të shtohen edhe shumë dosje të tjera.

Fjalori Shqip – Shqip(Program shumë i mirë)
 

Fjalori i integruar 5 gjuhësh (Program)

Auskultimi i zemrës  (Program)

error: Content is protected !!