Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është Shqyrtoj ?

SHQYRTOJ kal.

  • E këqyr diçka vetë a bashkë me të tjerë me shumë kujdes, me hollësi dhe nga të gjitha anët për të formuar një mendim të përpiktë, për të bërë një vlerësim të drejtë a për të marrë një vendim. Shqyrtoj materialin (dosjen). Shqyrtoj projektin (propozimet). Shqyrtoj gjendjen. Shqyrtoj një çështje (një problem). E shqyrtuan në kryesi (në këshillin popullor, në këshillin shkencor, në redaksi, në komision).
  • Shqyrtoj