Shteti i ka lënë në harresë pacientët, të cilët s’ janë të prekur me COVID-19


Pengesat në qasje të shërbimeve shëndetësore dhe mungesa e barnave thelbësore, janë dy nga ankesat më të shpeshta të pacientëve në .

Udhëheqësi i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në (PRAK), Besim Kodra, tha se këtë vit ka pasur rritje të ankesave nga pacientët për faktin se një kohë s’ u janë lejuar shërbime bazike shëndetësor, si rrjedhojë e vendimi për mos të trajtuar jo emergjente që erdhi në muajin mars nga , për ta ruajtur stafin mjekësor, por edhe pacientët nga infektimet eventuale me koronavirusin.

“Ankesat më të shpeshta këtë vit kanë qenë për pengesat në qasje e pacientëve në shërbimet shëndetësore, barnat thelbësore, mungesa e trajtimit për çështje të caktuar, sëmundjeve të tjera posa fokusi i gjithë institucioneve ka shkuar në , dhe këto të ngjashme kanë pasur ankesa edhe për komunikim edhe gjana të ngjashme, mungesa të analizave dhe gjana të tjera”, tha Kodra, për Online.

“Po në këtë vit kemi pasë një rritje të them qind për qind të ankesave të pacientëve për faktin se ka pasë edhe sëmundja e Covidit edhe janë ndërpre shërbimet shëndetësore elektive në institucionet publike shëndetësore dhe kjo e ka rrit numrin e ankesave të pacientëve”, shtoi ai.

Shpesh herë qytetarët të prekur me sëmundje të tjera, janë ndjerë të neglizhuar nga stafi mjekësor pasi s’ kanë mundur ta marrin trajtimin e duhur në spitalet publike, dhe si rrjedhojë janë detyruar të shkojnë në ato private.

Sipas Kodrës, situatën më të vështirë e kanë pasur qytetarët që s’ kanë kushte të mira ekonomike.

“Kemi pasë ankesa posa me një kohë e Kosovës ka marr një vendim ku i ka ndërpre të gjitha shërbimet shëndetësore elektive në gjithë Republikën e Kosovës, pastaj janë leju të tillat ato, tash po vazhdojnë në privat. ndërsa në institucionet publike janë ndërpre dhe gjithë këta pacientë po detyrohen t’i frekuentojnë institucionet shëndetësore private të cilët për pacientë s’ kanë kushte, mjete monetare për të paguar shërbimet.  Është një vrasje për ta, për faktin se ata s’ mund ta marrin shërbimin, kësi soji shteti i ka lënë në harresë për ofrim të shërbimeve shëndetësore për ta”, tha ai

Tutje, Kodra tha se ndërprerja e shërbimeve shëndetësore në emër të mbrojtjes së shëndetit publik ka qenë shkelje fondamentale e të drejtave të njeriut.

“Ndërprerja e shërbimeve shëndetësore në emër të mbrojtjes së shëndetit publik për neve ka qenë jashtëzakonisht e pakuptimtë, kush do që e ka marr një vendim të tillë, unë konsideroj se ka marr një vendim të gabuar, ne e kuptojmë se ka pasë një rrezik potencial si për pacientin ashtu edhe për stafin shëndetësor. Mirëpo institucionet janë aty për të organizu shërbime shëndetësore në mënyrë që as stafi as pacientët të mos infektohen. Rrjedh pyetja cila është mundësia që institucionet shëndetësore private t’i vazhdojnë shërbimet normalisht ato publike t’i ndërpresin. Dhe kjo mendoj përveç që janë shkel të drejtat e njeriut, unë konsiderojë që është bërë edhe shpërdorim me pushtetin, shpërdorim me paranë publike, shpërdorim me paranë e qytetarëve”, tha ai.

Postime të ngjashme