Dr.Istref Plakolli: Përdorimi dhe rëndësia e Acetaminofenit

Tek fëmijët nën moshën dy vjeqare, të cilët kanë konvulsione toniko-klonike me prejardhje febrile dhe kur temperatura trupore është më e madhe se 38°C deri në 40.8°C, atëherë akorduar shoqatës së pediatërve amerikanë, zgjedhja më e mirë momentale edhtë dhënja e analgjetikut Acetaminofen. Nëse një fëmijë i tillë na vije në Departamentin e Emergjencës me […]