Rezultatet e testit me shkrim për drejtor të Klinikës së Kirurgjisë Abdominale janë publikuar sot.  Në testin me shkrim kanë hyrë vetëm dy nga katër kandidtët që ishin paraqitur në këtë konkurs.  Kirurgu Dr. Ferat Sallahu ka marr 90 pikë ndërsa Kirurgu Dr. Adem Rrusta 58 pikë. Dr.Ferat Sallahu […]