Shëndeti
Sat. Apr 1st, 2023

Tag: Bar

Kuptimi i fjalës

Për

Përdoret me një emër në rasën kallëzore për të treguar së bashku me të: Qëllimin a synimin e një veprimi; qëllimin a sendin përse shërben a duhet diçka; frymorin ose…

You cannot copy content of this page