Tag: Burri

Me

  ME I. parafj. Përdoret me një emër ose me një përemër në rasën kallëzore për të treguar: 1. Praninë e dy a më shumë vetave a sendeve së bashku…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.