Tue. May 24th, 2022

Tag: Drita

Kuptimi i fjalës

Ndërsa

1. Përdoret përpara një fjalie të varur, që tregon një veprim, i cili kryhet njëkohësisht me veprimin e shprehur në fjalinë kryesore; në kohën që, gjatë kohës që, kur. Ndërsa…