Çka është Mitra ?


Çka është Mitra ? Mitra (Lat. Uterus) është një organ që i përket sistemit riprodhues të gjinisë femërore. Te gjitarët, roli i mitrës është të pranojë dhe të mbajë zhvillimin e embrionit (fetusit) gjatë periudhës së shtatzënisë. Mitra është një organ zgavror me formë dardhe me përmasa rreth 7.5 cm gjatësi dhe 5 cm gjerësi. […]