Viruset marrin pjesë në onkogjenezë ashtu që:


Viruset marrin pjesë në onkogjenezë ashtu që: stimulojnë ndarjen e qelizës duke e bërë të pavarshme nga faktorët rregulluesë, stimulojnë çrregullimet kromozomale dhe mutacionet që aktivizojnë onkogjenet qelizorë, dëmtojnë onkogjenet në qelizë, nxitojnë onkogjenet e qelizave me veprimin e pjesës rregullatore të gjenomit viral.