Çka janë miomat e mitrës?


Miomat e mitrës janë lloji më i shpeshtë i tumoreve të traktit reproduktiv femëror.  Deri në moshën 45 vjeçare, rreth 70% e grave do të kenë mioma. Në shumicën e rasteve, miomat janë të vogla dhe nuk shkaktojnë probleme,  por  rreth një e treta e grave të cilat kanë mioma, kanë probleme. Nuk dihet shkaku […]

Cilat janë ditët fertile te gratë ?


Ditët fertile te gratë Shumica e femrave nuk e dijnë se çka është ovulacioni gjegjësisht cilat janë ditët fertile kur ato mund të ngelin shtatzënë. E kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme për planifikimin e familjes, meqë, duke qenë gruaja e njoftuar për kohën brenda muajit kur ka mundësi që të ngelë shtatzënë, ajo e planifikon […]