Thu. May 19th, 2022

Tag: Grupazh

Kuptimi i fjalës

Grupazh

Kuptimi i fjalës Grupazh Çka është Grupazh ?   GRUPAZH m. Grup i vogël njerëzish, që krijohet brenda një partie, organizate, kolektivi etj. dhe që zhvillon veprimtari përçarëse e fraksioniste,…