Kanceri i qafës së mitrës dhe testimi për HPV (human papilloma virus)


Kanceri i qafës së mitrës dhe testimi për HPV (human papilloma virus) Çka është Testimi për HPV ? Testimi për HPV zbulon praninë e virusit i cili e shkakton kancerin në qafën e mitrës, derisa PAP testi i zbulon ndryshimet në qeliza ose qelizat jonormale në qafën e mitrës. Të dy testet (PAP test dhe HPV […]