Si trajtohet kanceri i qafës së mitrës?


Si trajtohet kanceri i qafës së mitrës? Depistimi në vetvete nuk ka asnjë vlerë parandaluese nëse nuk lidhet me trajtimin e rasteve parakanceroze të qafës së mitrës. Nëse kanceri i qafës së mitrës kapet herët, është më i lehtë për t’u trajtuar, mbijetesa rritet dhe cilësia e jetës së gruas është më e mirë. Në […]

Kanceri i qafës së mitrës dhe testimi për HPV (human papilloma virus)


Kanceri i qafës së mitrës dhe testimi për HPV (human papilloma virus) Çka është Testimi për HPV ? Testimi për HPV zbulon praninë e virusit i cili e shkakton kancerin në qafën e mitrës, derisa PAP testi i zbulon ndryshimet në qeliza ose qelizat jonormale në qafën e mitrës. Të dy testet (PAP test dhe HPV […]