Ja kush ishte i pari që pohoi se lia e ujit bie vetëm një herë dhe nuk përsëritet!


A e dini se Ibn Rushdi ishte i pari që pohoi se lia e ujit bie vetëm një herë dhe nuk përsëritet. Gjithashtu sqaroi se për çfarë shërben rrjeta e syrit. Të gjitha këto i regjistroi në librin e tij: “Kulijat et Tib” Monumenti i Ibn Rushdit në qytetin e Kortobës/Dr.Besnik Ibishi/Gazeta Shëndeti